English

Possible Countermeasures

Impacts of climate change can be reduced by various countermeasures. Effective measures require concerted action by governments, businesses, institutions and the public. Without actions, the impact of climate change is likely to be greater than our natural and social systems can handle. Countermeasures can roughly be classified into two classes; reduction of CO2 emissions into the atmosphere and binding atmospheric CO2 in vegetation or by other means.

Anthropogenic greenhouse gas emissions in Iceland stem mainly from energy processes (50%), industrial processes (24%), agriculture (21%) and waste (4%). In recent years anthropogenic greenhouse gas emissions has increased in Iceland, mainly from industrial processes, energy processes, waste and transportation. At the same time anthropogenic greenhouse gas emission has decreased in fishing industry and agriculture.

Íslenska

Mögulegar mótvægisaðgerðir

Draga má úr áhrifum loftslagsbreytinga með ýmsum mótvægisaðgerðum. Til þess þarf átak af hálfu stjórnvalda, fyrirtækja, stofnana og almennings. Án aðgerða verða áhrif loftslagsbreytinga að öllum líkindum meiri en aðlögunargeta náttúrulegra og samfélagslegra kerfa ræður við. Mótvægisaðgerðir má flokka í tvennt; annarsvegar þær sem minnka losun gróðurhúsalofttegunda og hinsvegar þær sem binda gróðurhúsalofttegundur í gróðri, jarðvegi og bergi.

Losun gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum er hér á landi mest frá orkuframleiðslu (50%), iðnaði (24%), landbúnaði (21%) og úrgangi (4%). Á undanförnum árum hefur aukning í losun gróðurhúsalofttegunda hér á landi verið mest frá iðnaði, orkuframleiðslu, úrgangi og samgöngum. Hins vegar dróst útstreymi saman frá sjávarútvegi og í minna mæli frá landbúnaði.