English

Plastic use

Coal, cellulose, natural gas and crude oil are used in the production of plastics. Roughly 2 kg of the oil is needed to produce 1 kg of plastic. Plastic, therefore, contributes to GHG emissions both in the production stage and when burnt or buried in a landfill. The use of single-use plastics is especially troubling. It is estimated that each inhabitant in the European Union uses an average of 500 plastic bags a year, most of which are only used once. It is estimated that about 70 million plastic bags are thrown away in Iceland each year, equalling to 1.120 tons of plastic or 2.240 tons of oil.

The properties of plastics are such that they last very long. Generally, they do not decompose fully in nature, but rather break apart into smaller and smaller particles. A lot of these particles enter the soil, oceans, lakes, and rivers where they may enter the food chain and harm living organisms.

In recent years, more attention has been paid to pollution of the oceans and the fact that they have long been regarded as a garbage bin, for waste and even toxins. Some 60–80% of all garbage in the oceans is plastic and more than 8 million tons are added each year. Vast floating islands of plastics have been observed in the Pacific, Atlantic and Indian Oceans. About 70% of the plastics sink to the bottom, 15% remains floating on the surface and 15% are washed again upon land.

·        Many manufacturing companies have the opportunity to reduce the use of plastic products in their production.

·        Individuals should utilise reusable bags and containers instead of single use plastic.

·        In water should always be consumed from the faucet using a multi-use bottle, rather than purchasing water in a disposable plastic bottle.

·        Individuals and businesses can bring most of their plastic consumables in for recycling.

Íslenska

Plast

Til að framleiða plast eru notuð efni eins og olía, kol, selluósi, gas og salt. Um 2 kg af olíu þarf til að framleiða 1 kg af plasti. Plast veldur því losun gróðurhúsalofttegunda bæði á framleiðslustigi og einnig á lokastigi þegar það fer til urðunar. Notkun einnota plasts er sérstaklega mikið áhyggjuefni. Áætlað er að hver íbúi Evrópusambandsins noti að meðaltali um 500 plastpoka á ári, flesta þeirra einungis einu sinni. Áætlað er að um 70 milljónum plastpoka sé fleygt á hverju ári hér á landi en það eru um 1.120 tonn af plasti, sem í þarf 2.240 tonn af olíu til að framleiða.

Eiginleikar plasts eru þannig að endingartími þess er yfirleitt nokkuð mikill, það er slitsterkt svo það hverfur ekki eða eyðist heldur brotnar í smærri og smærri hluta í náttúrunni. Plast sem fer ekki réttar leiðir til endurvinnslu endar gjarnan í jarðvegi, hafinu, ám og vötnum, þar sem það veldur lífríkinu skaða. Á síðastliðnum árum hefur orðið mikil vakning varðandi mengun í hafinu, enda hefur sjórinn verið notaður sem hálfgerð ruslakista fyrir úrgang og jafnvel eiturefni. Mikill meirihluti, 60–80%, af öllu rusli í hafi er plast og berast meira en átta milljón tonn af því í hafið á hverju ári. Til eru víðfeðmar fljótandi plasteyjar í úthöfunum og iðulega finnast dýr með magann fullan af plastúrgangi. Um 70% af því plasti sem endar í sjónum sekkur, um 15% flýtur og um 15% rekur á fjörur.

·        Framleiðslufyrirtæki hafa mörg hver tækifæri til að draga verulega úr plastnotkun í framleiðslu sinni.

·        Einstaklingar ættu að notast við margnota poka og ílát fremur en einnota.

·        Á Íslandi ætti alltaf að neyta kranavatns með margnota brúsa fremur en að kaupa vatn í einnota plastflöskum.

·        Einstaklingar og fyrirtæki geta skilað flestu plasti til endurvinnslu.