English

Transportation Routes

Most transportation vehicles still burn fossil fuels, although there is a definite trend towards greener more environmentally friendly vehicles. Emission of GHGs from transportation is mostly related to burning of fossil fuels. In 2014, the emission of GHGs from transportation was 19% of Iceland’s total emissions. Transportation was the second largest source of emissions, following right behind the emissions from industry and chemical usage. Road transportation counts for 93% of total transportation emissions. Between 1990 and 2014 emission from road transportation increased by 52%, but since 2009 emission from transportation has decreased by 9%. This trend is partly due to individuals driving less because of economic recessions and partly due to the development of more fuel-efficient vehicles.

 

Possible actions for companies and individuals:

●       Reduction of GHG emissions and fuel costs by using eco-friendly vehicles (e.g. which use electricity, hydrogen or methane) or have exhaust emissions that are below 120 CO2 g/km.

●       Reduction of GHG emissions by engaging in ecological driving. Road safety is increased, and fuel usage decreased. Through ecological driving, it is possible to save every tenth tank and minimise wear and tear of the motor and tires, which saves money and reduces pollution.

●       Use public transport when possible.

●       Choose an eco-friendly mode of transportation, walking or riding a bicycle. Surveys show that a third of all trips taken by the citizens of Reykjavik are no more than 1 km, a distance that can easily be walked in approximately 15 minutes.

●       Information technology can be utilised to cut down unnecessary trips, decrease travel cost and time, e.g. with teleconferencing equipment or email.

●       Discontinue usage of studded tyres if possible, decreasing the concentration of particulates in the atmosphere.

Íslenska

Samgöngur

Flest farartæki brenna enn jarðefnaeldsneyti þótt ör þróun sé í vistvænni átt hvað orkugjafa varðar. Útstreymi gróðurhúsalofttegunda frá samgöngum stafar fyrst og fremst af bruna jarðefnaeldsneytis. Árið 2014 nam útstreymi gróðurhúsalofttegunda frá samgöngum 19% af heildarútstreymi Íslands. Samgöngur voru þá næst stærsta uppsprettan á eftir útstreymi frá iðnaði og efnanotkun. Vegasamgöngur eru 93% af heildarútstreymi frá samgöngum. Frá 1990 til 2014 jókst útstreymi vegna vegasamgangna um 52% en frá árinu 2009 hefur útstreymi frá umferð dregist saman um 9%. Að hluta til stafar það af samdrætti í akstri vegna efnahagsþrenginga og að hluta vegna þróunar bílvéla í átt til meiri sparneytni.

 

Mögulegar aðgerðir fyrirtækja og einstaklinga:

●       Draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og minnka eldsneytiskostnað með notkun visthæfra bíla sem eru knúnir vistvænum orkugjöfum (rafmagni, vetni, metani) eða eru með útblástursgildi undir 120 CO2 g/km.

●       Með því að stunda vistakstur má draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, umferðaröryggi eykst og eldsneytisnotkun minnkar. Með vistakstri er hægt að spara tíunda hvern tank á bílinn og minnka slit á bílum og dekkjum sem sparar peninga og dregur úr mengun.

●       Nota almenningssamgöngur þegar mögulegt er.

●       Velja vistvænan ferðamáta, hjóla eða ganga. Sem dæmi hafa kannanir sýnt að þriðjungur ferða Reykvíkinga er styttri en 1 km og á um 15 mín má ganga þá vegalengd.

●       Hægt er að nýta upplýsingatækni til að fækka ónauðsynlegum ferðum og spara ferðakostnað og tíma, til dæmis með fjarfundabúnaði eða tölvupósti.

●       Sleppa nagladekkjum, en reglulega má rekja háan styrk svifryks í andrúmslofti til notkunar nagladekkja.