English

Corporate and Individual Countermeasures

Both corporations and individuals have a major role to play when it comes to reduction in greenhouse gas emissions. Opportunities to countermeasures focus on certain factors, such as, transportation, consumption, land use and energy. Additionally can corporations in specific fields focus on the specialized technical aspects and operations of the companies with the aim of reducing greenhouse gas emissions.

●         Agricultural companies can in various ways minimise the emission of greenhouse gases. For example, by improving feeding practices of farm animals to reduce the production of methane. Implement methane gas production from manure and increase the usage of manure instead of the ready-made nitrogen fertiliser.

●         The fishing industry has already taken steps to reduce greenhouse gas emission, for example by electrification of fishmeal factories and by increasing the use of biofuel for fishing vessels.

●         Ferroalloy plants have means to reduce emissions, e.g. by increased usage of woodchips in their production or by carbon restoration.

Íslenska

Mótvægisaðgerðir fyrirtækja og einstaklinga

Fyrirtæki og einstaklingar eru í lykilhlutverki þegar kemur að aðgerðum til samdráttar í losun gróðurhúsalofttegunda. Tækifæri til mótvægisaðgerða snúa að ákveðnum þáttum; samgöngum, neyslu, landnýtingu og orkunotkun. Auk þess geta fyrirtæki í ákveðnum atvinnugreinum hugað að sérhæfðum tæknilegum þáttum og rekstri fyrirtækjanna með það að leiðarljósi að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.

 

●       Fyrirtæki í landbúnaði geta með ýmsum leiðum dregið úr útstreymi gróðurhúsalofttegunda. Til dæmis með bættri fóðrun búfjár sem minnkar framleiðslu metans, með metangasgerð úr mykju og með aukinni notkun búfjáráburðar á kostnað tilbúins köfnunarefnisáburðar.

●       Samdráttur hefur orðið í útstreymi gróðurhúsalofttegunda frá sjávarútvegi meðal annars vegna rafvæðingar fiskimjölsverksmiðja. Fyrirtæki í sjávarútvegi geta dregið enn frekar úr útstreymi gróðurhúsalofttegunda til dæmis með aukinni notkun lífeldsneytis fyrir fiskiskip.

●       Í járnblendiframleiðslu eru ákveðin tækifæri til að minnka útstreymið eins og með því að auka notkun á timburkurli í framleiðslu eða með endurheimt kolefnis í framleiðslunni.