English

Rising sea levels

The rise in sea level is due to melting glaciers and snow and to a lesser extent by thermal expansion of warmer ocean water. During the 20th century the sea level rise has been 18 cm. Since 1961 the average sea level rise has been approximately 1.8 mm a year but, but since 1993 close to 3.1 mm a year. Even after the concentration of greenhouse gases in the atmosphere reach a balance, sea levels will continue to rise. According to models, sea levels will rise 18-59 cm before the turn of the century, possibly considerably more.

●       Rising sea levels will inundate land and submerge low-lying islands, which will also seriously affect the big cities of the world, as eight out of ten of which are built in coastal regions

●       Destructive floods, which are becoming more frequent, are more likely to reach further inland than before

●       Damage due to coastal erosion will be more extensive due to rising sea levels

●       In densely populated areas, all infrastructures at low altitudes are at risk due to rising sea levels. These include roads and transportation systems, water supplies, aquifers, septic tanks, power plants, drainage systems etc.

 

The actual sea level in Iceland depends on two factors related to climate change: rising sea levels and land adjustments or isostacy (up- or downward movements of the crust) when glaciers melt. It is estimated that sea level rise will affect the Icelandic lowland regions in e.g. the southwest but that the uplift in southeast Iceland due to the decreasing volume of Vatnajökull will balance out the rise in sea level. At Höfn in Hornafjörður it is believed that uplift will be more than the rise in sea level.

Íslenska

Hækkun sjávarborðs

Vegna bráðnunar jökla og snævar rennur meira vatn til sjávar en annars og því hækkar sjávarborð en hækkandi hitastig hefur einnig þau áhrif að vatn þenst út. Á 20. öldinni hækkaði meðalyfirborð sjávar um 18 cm. Frá 1961 hækkaði meðalsjávarborð að meðaltali um 1,8 mm á ári en síðan 1993 hefur talan farið upp í 3,1 mm árlega. Þótt styrkur gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu komist í jafnvægi er talið að sjávarborð muni halda áfram að hækka í nokkurn tíma eftir það. Samkvæmt líkanreikningum er talið að við aldarlok verið hækkun sjávarborðs vegna hlýnunar sjávar og bráðnunar jökla á bilinu 18-59 cm.

 

●       Hækkun sjávarborðs þýðir ekki eingöngu að landsvæði og eyjar fara á kaf heldur mun það hafa afdrifaríkar  afleiðingar fyrir  íbúa stórborga en 8 af 10 stærstu borgum heims eru við sjávarmál.

●       Eyðileggjandi flóð í kjölfar tíðari storma eru líkleg til að ná lengra inn á land en áður.

●       Tjón af völdum landeyðingar við strendur verða einnig meiri með hækkandi sjávarborði.

●       Í þéttbýli eru öll mannvirki sem liggja lágt í landinu í hættu vegna hækkandi yfirborðs sjávar, svo sem gatnakerfi og samgöngur, vatnsbirgðir, jarðefnaborholur, brunnar, virkjanir, fráveitukerfi og fleiri.

 

Sjávarstaða í nágrenni jökla ræðst bæði af hækkun sjávarborðs og af landrisi vegna fargléttingar sem verður við bráðnun jöklanna. Spár gera ráð fyrir því að sjór muni ganga á land á láglendum svæðum á Íslandi, til dæmis suðvestanlands, en að landrisið á suðausturlandi muni vega upp á móti sjávarborðshækkuninni. Á Höfn í Hornafirði er talið líklegt að landrisið verði meira en sem nemur hækkun sjávarborðs.