English

Tourism and Climate Change

Together with the fishing industry, tourism is the most important economic activity in Hornafjörður and its importance has increased exponentially in recent years. Winter tourism has become increasingly popular, turning the travel business into annual rather than seasonal activity, and thus strengthening regional development.

Vatnajökull National Park with its accessibility to the many outlet glaciers of Vatnajökull is considered a primary reason for the popularity of the region amongst travellers. The ice caves in the southern outlets are the areas greatest attraction during winters. Even though the fast retreat of the glacier snouts is a constant concern, this also provides an opportunity for the discussion and an ideal setting for educational tourism on climate change and glacier retreat as the evidences are visible and the access to the glaciers in the region is especially good.

Recently there has been an awakening in ensuring high quality tourism and an increasing share of tourists now stress this when choosing a travel company. Vakinn is the official quality and environmental system within Icelandic tourism. Its goals are to:  inspire quality, safety and, environmental awareness in the tourist industry; to be a mentor for businesses in the industry and to promote social responsibility of tourist operators. The members of Vakinn are now over 100, and many applications from travel companies still pending.

Climate change can have multiple consequences for the travel industry, as the climate has a direct impact on the industry’s operations, travel conditions and the length and quality of the tourism season. Tourism is vulnerable for climate change, but those changes can be both positive and negative depending on the area. Coastal and island tourism is especially perceptive to rising sea levels and flooding, while winter tourism may suffer from the retreat of glacier and less snow cover.

Tourism, however, is not only the potential victim of climate change but also an important cause of it.  It is estimated that approximately 5% of CO2 emissions in the world come from the tourism industry. About 75% of this is attributed to air traffic. It is estimated that emissions from the touring industry will increase by about 130% (mostly from air traffic) over the next 15 years if no countermeasures are taken.

Íslenska

Ferðamennska og loftlagsbreytingar

Ferðaþjónusta er ásamt sjávarútvegi mikilvægasta atvinnugrein Hornafjarðar og hefur vægi hennar þar aukist mikið undanfarin ár eins og alls staðar á landinu. Undanfarin ár hefur vetrarferðamennska orðið vinsælli, sem styrkir atvinnugreinina á heilsársgrundvelli og hefur mikið gildi fyrir mannlíf á svæðinu og byggðarþróun. Vatnajökulsþjóðgarður og aðgengi að skriðjöklunum er talin helsta ástæða fyrir vinsældum svæðisins meðal ferðamanna og eru íshellar á suðursvæði Vatnajökuls mikið aðdráttarafl á veturna. Mikilvægi jökulsins er því gríðarlegt fyrir ferðaþjónustu á svæðinu. Þótt hörfun skriðjökla Vatnajökuls sé mikið áhyggjuefni þá skapa þeir einnig tækifæri fyrir umræðu og fræðslu um loftslags- og jöklabreytingar þar sem ummerkin eru sérstaklega sýnileg og aðgengi að jöklunum víðast hvar gott.

Mikil vakning hefur orðið á gæðakröfum í ferðaþjónustunni undanfarið og nefnir hærra hlutfall ferðamanna nú en áður mikilvægi viðurkenndrar gæðavottunar við val á ferðaþjónustufyrirtæki. Stöðugt fjölgar umsóknum ferðaþjónustufyrirtækja í Vakann sem er gæðakerfi fyrir ferðaþjónustuna. Markmið þess er fyrst og fremst að stuðla að gæðum, öryggi og umhverfisvitund í íslenskri ferðaþjónustu, vera leiðbeinandi fyrir fyrirtæki í greininni og efla samfélagsábyrgð fyrirtækja. Meðlimir Vakans eru orðnir 111 og fjöldi ferðaþjónustufyrirtækja eru enn í umsóknarferli.

Loftlagsbreytingar geta haft margvíslegar afleiðingar fyrir ferðaþjónustuna. Veðurfar hefur mikil bein áhrif á umhverfisskilyrði og rekstur hennar, sem og lengd og gæði ferðamannatímabila. Ferðaþjónustan er viðkvæm fyrir breytingum í veðurfari en þær geta haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif eftir svæðum. Strand- og eyjaferðamennska eru sérstaklega viðkvæm fyrir hækkun sjávar og flóðum, vetrarferðamennska er einnig í hættu vegna bráðnunar jökla og snævar.

Ferðaþjónustan er þó ekki einungis hugsanlegt fórnarlamb loftlagsbreytinga heldur einnig mikilvægur orsakavaldur þeirra. Talið er að um 5% af CO2 útblæstri í heiminum komi frá greininni. Um 75% þess kemur frá flugumferð og má búast við að á næstu 15 árum eða þar um bil muni útblástur frá ferðaþjónustunni vaxa um 130%, að mestu frá flugumferð, ef ekkert verður að gert.