Ársfundur og ársskýrsla 2020

Home / FRÉTTIR / Ársfundur og ársskýrsla 2020

Ársfundur Nýheima þekkingarseturs var haldinn fyrr í dag og nú eingögnu með rafrænum hætti.

Frá mörgu var að segja en þótt starfsárið 2020 hafi boðið uppá nýjar áskoranir jókst enn umfang starfseminnar á árinu og nú vegna góðs árangurs í styrkjasókn í erlenda samkeppnissjóði. Slíkur árangur er ekki sjálfgefinn þar sem samkeppni er mikil.
Setrið lauk við tvö evrópuverkefni og hóf fjögur ný á árinu, öll styrkt af Erasmus+:

  • Sustain it verkefninu lauk meðal annars með útgáfu kennsluefnis (á íslensku, ensku og fleiri tungumálum)  um er að ræða átta námskeið um sjálfbæra ferðaþjónustu sem sérstaklega er hönnuð fyrir stjórnendur smárra ferðaþjónustufyrirtækja í dreifbýli. Allt efnið er aðgengilegt hér: Sustain IT – Sustainable Tourism Innovative Training
  • KNOW HUBs verkefninu lauk einnig á árinu en setrið lagði áherslu á valdeflingu ungmenna á svæðinu og bauð meðal annars uppá þrjá valdeflandi viðburði fyrir áhugasöm ungmenni, einnig var gefin út handbók (á íslensku, ensku og fleiri tungumálum) með fræðsluefni til valdeflingar ákveðinna markhópa.
  • Þjóðsögur er eitt af fjórum nýjum verkefnum setursins en þar verður lögð áhersla á að nýta þjóðsögur til að efla lykilhæfni fyrir persónulegan þroska og samfélagsþátttöku á 21. öldinni.
  • NICHE verkefnið hóft einnig á árinu. Verkefnið snýr að eflingu frumkvöðlastarf í menningargeiranum með aukinni áherslu á óáþreyfanlegan menningararf og nýstárlegar aðferðir í kennslu.
  • Sustainable verkefnið leggur megin áherslu á að skapa heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna vægi í fræðslu fullorðinna svo mæta megi áskorunum samtímans með heildstæðum og hnattrænum hætti.
  • Sjálfbær samfélög hófst einnig á árinu. Verkefnið snýst um að þróa stafræna færni íbúa á landsbyggðinni með áhersla á eldri borgara til að auka sjálfstæði þeirra og sjálfstraust til að sækja sér þjónustu á vefnum. Sjálfbær samfélög er eina verkefnið sem Nýheimar þekkingarsetur hefur verið í forsvari fyrir en setrið stýrir nú verkefnahópnum sem er frá fimm Evrópulöndum.

Eins og undanfarin ár vann setrið áfram með Samtökum sunnlenskra sveitarfélaga, veitti háskólanemum prófþjónustu og námsaðstöðu í Nýheimum, og lagði stund á innlent samstarf og rannsóknarvinnu.  Vinnu við gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir Breiðamerkursand lauk á árinu en setrið átti fulltrúa í ráðgjafahóp sem vann verkefnið í samráði við svæðisráð Vatnajökulsþjóðgarðs á suður svæði.  Setrið var, ásamt Rannsóknasetri HÍ á Hornafirði, Þekkingarneti Þingeyinga og Háskólafélagi Suðurlands, aðili að rannsókninni “Staða og hlutverk þekkingarsetra í byggðaþróun” sem lauk á árinu og dr. Anna Guðrún Edvardsdóttir framkvæmdi. Hér má lesa lokaskýrslu rannsóknarinnar.  Verkefnið „Byltingar og byggðaþróun“ hlaut í maí 2020 styrk Byggðarannsóknarsjóðs til að greina áhrif fjórðu iðnbyltingarinnar í byggðum landsins og mögulegar leiðir til að nýta innviði þekkingarsetra til að mæta áskorunum og tækifærum byltingarinnar. Verkefnið er samstarfsverkefni Þekkingarnets Þingeyinga og Nýheima þekkingarseturs.  Eitt af stóru málum ársins hjá Nýheimum Þekkingarsetri var ákvörðun stjórnar um að vinna að umsókn setursins um að verða viðurkenndur fræðsluaðili og heldur sú vinna áfram allt árið 2021. Ársskýrslu Nýheima þekkingarseturs 2020 má lesa í heild sinni hér.