Verkefni

SPECIAL

Markmið verkefnisins SPECIAL eru gerð, framboð og hagnýting á nýstárlegu námsefni sem styður við þróun mjúkrar færni. Í SPECIAL verkefninu verða gerðar, þróaðar og prufukeyrðar námsáætlanir sem verða sveigjanlegar, eftirspurnarmiðaðar, notendamiðaðar og sniðnar að þörfum markhópsins. SPECIAL nýtir mjúka og almenna hæfni til að auka ráðningarhæfni, styrkja starfsferil og styrkja sjálfstraust NEET (ungt fólk sem er ekki í vinnu, námi eða þjálfun).

Nánar »

Legends – Þjóðsögur

Heiti verkefnisins er “Legends: Intangible heritage and intergenerational learning for key competences training for adults from rural and isolated areas”, eða Þjóðsögur. Því meira sem nútíma samfélög og hagkerfi taka breytingum m.a. sökum alþjóðavæðingar og tækniframfara treysta þau sífellt meira á menntun og hæfni fólks. Lykilhæfniþættir fyrir persónulegan þroska, ráðningarhæfni og samfélagsþátttaka eru þema sem skipta sköpum innan evrópska menntunarsvæðisins.     Verkefnið Þjóðsögur leitast

Nánar »

Sustainable verkefni

[SBER] Verkefnið Sustainable eða Sjálfbærni hófst í lok árs 2020 og vinnur setrið að verkefninu í samstarfi við stofnanir í Svíþjóð, Belgíu, Írlandi, Ítalíu, Þýskalandi, Spáni og Rúmeníu. Sustainable verkefnið er til tveggja ára og er styrkt af Erasmus+. Megin markmið verkefnisins er að skapa heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna vægi í nálgun og aðferðum í fræðslu fullorðinna. Afurðum þess er ætlað að stuðla

Nánar »

Staða og líðan ungra karlmanna í landsbyggðarsamfélagi

Umfjöllun um slakt námsgengi drengja innan skólakerfisins hefur verið nokkuð áberandi undanfarið þar sem áherslan hefur verið á umfjöllun um slaka lestrarkunnáttu þeirra en drengir standa verr að vígi en stúlkur í þeim efnum (Guðrún Hálfdánardóttir, 2019). Þá hefur Hermundur Sigmundsson, prófessor við Háskólann í Reykjavík og Háskólann í Þrándheimi í Noregi, einnig……   Staða Og Líðan Ungra Karlmanna í Landsbyggðarsamfélagi Lokaskýrsla

Nánar »

Þolmarkarannsókn á Breiðamerkursandi

Rannsókn á þolmörkum við Jökulsárlón og á Breiðamerkursandi er samstarfsverkefni Nýheima þekkingarseturs og Náttúrustofu Suðausturlands. Verkefnið er unnið fyrir Vatnajökulsþjóðgarð með aðkomu Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Hornafirði sem og annarra fagstofnana og sérfræðinga Vatnajökulsþjóðgarðs. Markmið þolmarkarannsóknarinnar er að meta ástand svæðisins og gera áætlun um hvernig tryggja megi sjálfbæra þróun þess. Könnuð eru þolmörk náttúru, innviða og menningarminja í ljósi vaxandi umferðar

Nánar »

Byltingar og byggðaþróun: Hlutverk þekkingarsetra í byggðaþróun fjórðu iðnbyltingarinnar

  Verkefnið Byltingar og byggðaþróun hlaut í maí 2020 styrk Byggðarannsóknarsjóðs til að greina áhrif fjórðu iðnbyltingarinnar í byggðum landsins og mögulegar leiðir til að nýta innviði þekkingarsetra til að mæta áskorunum og tækifærum byltingarinnar. Verkefnið var samstarfsverkefni Þekkingarnets Þingeyinga og Nýheima Þekkingaseturs. Stýrihópur verkefnisins var skipaður þeim Óla Halldórssyni, Lilju Berglindi Rögnvaldsdóttur og Hugrúnu Hörpu Reynisdóttur. Verkefnið byggði á greiningu á

Nánar »

Gróska – félagslandbúnaður

Nýheimar þekkingarsetur sótti um og hlaut styrk frá Matvælasjóði fyrir samstarfsverkefni setursins, Grósku, Fab Lab smiðju Hornafjarðar og SASS. Frumkvæði að verkefninu áttu stjórnarmenn í félaginu Grósku sem stofnað var í þeim tilgangi að byggja upp félagslandbúnað í Sveitarfélaginu Hornafirði. Með því vill félagið stuðla að sjálfbærri og lífrænni ræktun á svæðinu í nánu samstarfi við matvælaframleiðendur. Umsókn til Matvælasjóðs var vegna

Nánar »

Sustainable

Umbreyting í átt til sjálfbærni er alþjóðleg áskorun sem tekur til menntunar, félagslegra, efnahagslegra og pólitískra þátta samfélagsins. Þar sem áskoranirnar spanna allar víddir nútíma samfélags er sérstaklega mikilvægt að mæta þeim með heildstæðum og hnattrænum hætti. Svo hægt sé að grípa til aðgerða er lykilatriði að auka skilning á viðfangsefninu og því er menntun grundvöllur umbreytinga. Með menntun getum við stuðlað að

Nánar »

Stafræn hæfni og færni samfélaga á landsbyggðinni

Nýheimar Þekkingarsetur tekur þátt í verkefninu Digital skills and competences of local communities in rural areas sem á íslensku gæti útlagst sem Stafræn hæfni og færni samfélaga á landsbyggðinni. Í daglegu tali gengur verkefnið undir heitinu Stafræn samfélög. Verkefnið er unnið í samstarfi sex aðila sem koma frá fimm Evrópulöndum, þ.e. Búlgaríu, Hollandi, Svíþjóð, Spáni og Íslandi en þátttakendur frá Íslandi eru

Nánar »

NICHE

Nýheimar Þekkingarsetur tekur þátt í verkefninu NICHE – Nurturing Intangible Cultural Heritage for Entrepreneurship sem á íslensku mætta þýða sem Frumkvöðlastarf um óáþreyfanlegan menningararf. Verkefnið er styrkt af Erasmus+, Samstarfsáætlun Evrópusambandsins. Verkefnið miðar að því að efla frumkvöðlastarf í menningargeiranum með því að leggja aukna áherslu á óáþreyfanlegan menningararf og þróa nýstárlegar aðferðir í kennslu og þjálfum um efnið. Markhópurinn er núverandi

Nánar »

Sjálfbærir norrænir bæir

Green redevelopment, competitive Nordic urban regions eða Sjálfbærir norrænir bæir. Verkefnið, sem var á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar undir forystu Noregs, hafði að markmiði að móta sameiginlegan norrænan leiðarvísi sem hefur Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna að leiðarljósi. Leiðarvísirinn er ætlaður litlum og meðalstórum bæjum sem vilja auka aðdráttarafl sitt og verða líflegt og sjálfbært þéttbýli. Sveitarfélagið Hornafjörður var þátttakandi í verkefninu en Nýheimar þekkingarsetur

Nánar »

Frístund

Þann 20.október 2018 var haldin dagur sjálfboðaliða- og félagasamtaka á Höfn í Hornafirði, Frístund. Fyrirmynd dagsins var Starfamessa sem haldin var á Höfn haustið 2016 og byggði auk þess á niðurstöðu rýnihópa ungs fólks á Hornafirði í tengslum við verkefnið LUV – Lýðræðisvitund og valdefling ungs fólks sem Nýheimar þekkingarsetur vann sama ár. Þar kom fram að ungt fólk telur sjálfboðaliðastörf eftirsóknarverð og

Nánar »

KNOW HUBs

KNOW HUBs Þekkingarsetur, uppbyggjandi afl í dreifðum byggðum er samstarfsverkefni milli Nýheima þekkingarseturs og stofnana víða í Evrópu. Verkefnið er til tveggja ára en það hlaut styrk frá Erasmus+ árið 2018 og lýkur síðla árs 2020. KNOW HUBs leggur áherslu á hvernig þekkingarsetur geta þróað starfsemi sína með hliðsjón af þörfum og kröfum samfélaga í dreifðum byggðum. Nálgun verkefnisins byggir á því að nýta

Nánar »

Loftslag og leiðsögn

Nýheimar þekkingarsetur hefur í samstarfi við Vatnajökulsþjóðgarð unnið að gerð fræðsluefnis um loftslagsbreytingar. Verkefni þetta er liður í stærra samvinnuverkefni umhverfis- og auðlindaráðuneytisins og Vatnajökulsþjóðgarðs sem ber heitið Hörfandi jöklar sem unnið er í tengslum við sóknaráætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum. Markmið verkefnisins er aukin vitund fólks um loftslagsbreytingar, orsakir þeirra og áhrif. Enda er það forsenda þess að unnt verði að sporna við þeirri

Nánar »