Nú fer að líða að lokum verkefnisins Digital skills and competences of local communities in rural areas. Verkefnið hlaut styrk árið 2020 frá landsskrifstofu Íslands en Nýheimar þekkingarsetur stýrir verkefninu. Samstarfsaðilar verkefnisins eru sex talsins og koma frá fimm Evrópulöndum, þ.e. Búlgaríu, Hollandi, Svíþjóð, Spáni og Íslandi en þátttakendur frá Íslandi eru tveir, Nýheimar þekkingarsetur og Þekkingarnet Þingeyinga.  

Verkefnið miðar að því að efla stafræna færni íbúa í sveitarfélögum á landsbyggðinni og í dreifbýli. Áhersla var lögð á eldri borgara og leiðbeinendur/umönnunaraðila er starfa með eldri borgurum og styðja þá í daglegu lífi. Verkefnið fól í sér greiningu á opinberri þjónustu á netinu og þarfagreiningu meðal eldri borgara. Spurningakannanir voru lagðar fyrir markhópinn þar sem eldri borgarar voru beðnir um að meta stafræna hæfni sína sem og þörf og áhuga á að nýta sér þjónustu á netinu. Niðurstöður kannana ákvörðuðu efnistök kennslumyndbanda og leiðbeininga sem samstarfsaðilar unnu. Um er að ræða rafrænar leiðbeiningar um notkun opinberrar þjónustu á netinu. Efnið inniheldur upplýsingar um þjónustu sem boðið er upp á í viðkomandi landi auk þess sem kennslumyndbönd sýna skref fyrir skref hvar og hvernig má nýta þjónustuna. Kennsluefnið er byggt á raunverulegum dæmum og sýnir hvernig nýta má stafrænar lausnir til að sinna hversdagslegum erindum og til afþreyingar. Markmið kennsluefnisins er að efla sjálfstraust eldri borgara í notkun internetsins og þannig bæta lífsgæði nú þegar þjónusta er í síauknum mæli á vefnum. Enn fremur var unnin handbók sem er hugsuð til hagnýtingar fyrir þá sem styðja eða geta stutt við stafræna hæfni eldri íbúa. Í handbókinni er aðferðum, verkfærum og dæmum miðlað í þeim tilgangi að virkja og þróa færni leiðbeinenda og veita stuðning á sviði stafrænnar hæfniþjálfunar.  

https://www.digital-communities.eu/